-
Direktørkontrakter

 

-

Direktørkontrakter

Direktørkontrakten er et vigtigt redskab for såvel direktøren, som for ledelsen i et selskab. Direktøren er ikke omfattet af de beskyttelseslove, der normalt gælder medarbejdere i en virksomhed.  Hvis du er anmeldt som direktør i Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), er det en sikker indikation på, at du er direktør i selskabet, og ikke almindelig funktionær.

 

Før man indgår en direktørkontrakt bør man få hjælp til at gennemgå direktørkontraktens vilkår - så man uanset om man er ejer af virksomheden, eller om man skal ansættes som direktør, ikke efterfølgende får sig en ubehagelig overraskelse. Udover lønnen er nogle af de mest centrale ansættelsesvilkår (som jo altså ikke er underlagt funktionærlovens bestemmelser) navnlig opsigelsesvarsler fra selskabets og direktørens side (typisk 6 eller 12 måneder fra selskabets side og det halve fra direktørens side) samt omfanget af konkurrenceklausuler og kundeklausuler (om der skal betales noget herfor fra selskabets side).

 

Hvis du har behov for rådgiving om direktørkontrakter foreslås det, at du kontakter advokat Troels Wenzel Østergaard på telefon 45 23 00 10 for en uformel drøftelse af dine/jeres ønsker og behov.

 

-